Ons werkgebied

Van Ameland tot Heerenveen

OVO Fryslân-Noord:
OSG Piter Jelles - Leeuwarden, Dokkum en Kollum 
RSG Simon Vestdijk – Harlingen en Franeker

OSG Sevenwolden - Heerenveen, Grou/Akkrum en Joure
OSG Singelland - Drachten, Burgum, Surhuisterveen en Gorredijk
RSG Magister Alvinus – Sneek
Stellingwerf College – Oosterwolde
Burgemeester Waldaschool – Ameland
’t Schylger Jouw – Terschelling
De Jutter – Vlieland 

Onze aangesloten scholen

Voor meer informatie zie onze pagina Scholen.