Inkoop

WY KEAPJE MEIINOAR YN

De scholengemeenschappen, die aangesloten zijn bij de Pompeblêd Scholengroep hebben hun krachten gebundeld door het inrichten van een inkooporganisatie. Doel van een inkooporganisatie is het organiseren en realiseren van risicobeheersing. Hierdoor wordt een professionele inkoop binnen de scholengemeenschappen gerealiseerd onder het motto: samen sterk in de markt. Dat wil zeggen scherp inkopen met oog voor kwaliteit en duurzaamheid, ten gunste van het onderwijs.

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je een andere vraag?
Neem dan contact op met Henk Schlingmann via onderstaande contactmogelijkheden.

Henk Schlingmann, hoofd inkooporganisatie.
Hendrik Ringenoldusstrjitte 3, 8401 PV Gorredijk 
06 - 51098396
h.schlingmann@pompebled.nl