FROSK, FRyske Opliedings SKoalle

FROSK is een partnerschap van lerarenopleidingen en vo-scholen in Friesland, Noordoostpolder en Urk voor het gezamenlijk opleiden van nieuwe leraren en begeleiden van startende docenten in de praktijk. Hierbij werken schoolopleiders, instituutsopleiders, directie/bestuur en HRM nauw samen.

De FROSK is een partnerschap van de tweedegraads lerarenopleiding van NHL Stenden, de universitaire lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen. 

Het partnerschap bestaat uit de volgende VO-scholen:

 • OSG Singelland
 • Onderwijsgroep Midden-Friesland (OGMF)
 • RSG Magister Alvinus
 • CSG Lauwers College, Locatie Buitenpost en Grijpskerk
 • RSG Simon Vestdijk
 • Aeres
 • CSG Liudger
 • Dockinga College, vmbo-VAKschool en vmbo-gt
 • CVO Zuid-West Fryslân
 • Emelwerda College
 • Berechja College
 • CVO in Noord- en West-Fryslân (CVO-NWF)
 • Stellingwerf College 

FROSK werd in 2020 gevisiteerd als aspirant opleidingsschool door de (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) NVAO en werd vanaf dat moment een formele opleidingsschool, die zich op dit moment verder uitbreid naar een brede opleidingsschool in de onderwijsregio Friesland, Noordoostpolder en Urk.

De FROSK wil bijdragen aan de kwaliteit van het opleiden van leraren en van de voortgezette professionele ontwikkeling van ervaren leraren, door aan te sluiten bij talent en kracht van studenten, coaches en docenten. 

Wat hebben zij nodig om talenten volledig tot hun recht te laten komen? 
Welke stimulansen en uitdagingen versterken het talent en kracht? 

Voor FROSK staan daarom persoonlijke aandacht, ruimte voor eigenheid/authenticiteit, betekenisvol leren, aandacht voor talent, de klik tussen student en school en tussen student en begeleider centraal. De diversiteit in leeromgevingen, de kwaliteit van de begeleiding in de school en de samenwerking tussen betrokkenen, vormen de kern van de kwaliteit van het werkplek curriculum. ‘Coachen op kwaliteiten’ en ‘aansluiten bij de eigen kracht’ staan in de begeleiding voorop.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op: www.frosk.frl
of neem contact op met Geke Schuurman, progammaleider.
 

Geke Schuurman
Di./ wo./ do.
08.30 - 17.00 uur
06 – 5880 7758
g.schuurman@singelland.nl

Pompebled gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.