FRyske Opliedings SKoalle (FROSK)

De FROSK is een partnerschap van de lerarenopleidingen met 5 VO-scholen in Friesland voor het gezamenlijk opleiden van nieuwe leraren en begeleiden van startende docenten in de praktijk. Hierbij werken schoolopleiders, instituutsopleiders, directie/bestuur en HRM nauw samen.

De FROSK is een partnerschap van 5 VO-scholen in Friesland, de tweedegraads lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en Universitaire lerarenopleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen. De opleidingsschool bestaat uit de volgende 5 scholengemeenschappen:

  • OSG Singelland
  • RSG Simon Vestdijk
  • RSG Magister Alvinus
  • CSG Bogerman
  • CSG Liudger

FROSK is een aspirant opleidingsschool en werd in het voorjaar van 2020 gevisiteerd door de NVAO. Het voornemen is om na de accreditatie als formele opleidingsschool verder uit te breiden naar een brede opleidingsschool Friesland.

De FROSK wil bijdragen aan de kwaliteit van het opleiden van leraren en voortgezette professionele ontwikkeling van ervaren leraren door aan te sluiten bij talent en kracht van studenten, coaches en docenten. Wat hebben zij nodig om talenten volledig tot hun recht te laten komen? Welke stimulansen en uitdagingen versterken het talent en kracht? Voor FROSK staan daarom persoonlijke aandacht, ruimte voor eigenheid/authenticiteit, betekenisvol leren, aandacht voor talent en de klik tussen student en school en tussen student en begeleider centraal. De diversiteit in leeromgevingen, de kwaliteit van de begeleiding in de school en de samenwerking tussen betrokkenen, vormen de kern van de kwaliteit van het werkplek curriculum. ‘Coachen op kwaliteiten’ en ‘aansluiten bij de eigen kracht’ staan in de begeleiding voorop.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op:

www.frosk.frl

Pompebled gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.