't Schylger Jouw

't Schylger Jouw

Onze visie op onderwijs

’t Schylger Jouw is een school voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Terschelling met als motto:

“Een brede horizon vanuit een veilige haven”

Op ’t Schylger Jouw leert ieder kind wat het betekent om mens te zijn. Als bewoner van Terschelling en van de wereld. Daarom gebruiken wij het eiland als klaslokaal en blijven wij meegaan met nieuwe lesmethodes. Wij bespreken actuele onderwerpen in onze lessen.

Ieder kind ontwikkelt zich bij ons tot een volwassen mens. Wij coachen onze leerlingen bij datgene wat ze doen, zodat ze meer kennis en zelfvertrouwen krijgen.

Als eilanders geloven wij in de kracht van samen. Altijd onderzoeken we wat past en wat beter kan. Zo helpen we elkaar verder!

Wij werken vanuit kennis en inspiratie aan het ontwikkelen van de talenten en vaardigheden van onze leerlingen en medewerkers. Leren is een continu proces. Samenwerken is daarbij belangrijk, omdat leren een sociaal proces is met docenten of medeleerlingen maar ook met mensen buiten de school.

Als eilanders geloven wij in de kracht van samen! In coachgroepen zijn leerlingen en leerkrachten met elkaar in gesprek. Zo bespreken wij mogelijke problemen en kansen bij personen en bij groepen. Altijd onderzoeken we wat past en wat beter kan. Zo helpen we elkaar verder.

Adresgegevens

Zuidmidslandweg 8
8891 GH Midsland-Terschelling
0562 – 448 531
info@schylgerjouw.nl
www.schylgerjouw.nl
Pompebled gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.