Stellingwerf College

Stellingwerf College

Welkom op het Stellingwerf College.
De school waar een open cultuur is, communicatie laagdrempelig verloopt en docenten een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid genieten. Om als docent succesvol op het Stellingwerf College te functioneren zijn intrinsieke motivatie en positief kritische zelfreflectie vereist. De communicatie verloopt laagdrempelig tussen alle personele geledingen. De onderlinge verstandhouding voelt familiair aan en de hulpvaardigheid onderling is groot.

Maar het gaat natuurlijk om de leerling. Wij werken voor hen.
De kwaliteit van het onderwijs staat voorop. Deze wordt heel snel gevolgd door de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Wij geven veel aandacht aan het bevorderen van zelfvertrouwen van leerlingen, sociale omgang tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel. Ze leren zelfstandig functioneren in een veilige omgeving. Pesten wordt niet getolereerd. De leerlingen van het Stellingwerf College komen uit de wijde omgeving en zorgen voor een positief respectvolle sfeer. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om te versnellen, te verdiepen en te verbreden.

Het Stellingwerf College houdt van verschillen. Iedereen heeft een eigen identiteit en wordt op basis daarvan gewaardeerd. Ons onderwijs is erop gericht om maatwerk te leveren voor leerlingen van alle niveaus: van vmbo t/m vwo verrijkt en versneld, met oog voor verschillen tussen leerlingen in ambitie en talent. Samen met de ouders voelen wij ons verantwoordelijk om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle vervolgstap.

Adres gegevens

Quadoelenweg 29
8431 LN Oosterwolde
0516 – 568 500
administratie@stellingwerfcollege.nl
www.stellingwerfcollege.nl