Burgemeester Harmsma School

Burgemeester Harmsma School (BHS)

De Burgemeester Harmsma School is een school voor voortgezet onderwijs met een brede onderbouw van VMBO t/m instroom HAVO(VWO) en een VMBO- bovenbouw. Leerlingen die op HAVO(/VWO)- niveau examen willen doen, stromen na drie jaar BHS uit naar een collega- school in de regio.

Samen met onze partners (ouders, bedrijven en instellingen én het basisonderwijs in de regio) werken we aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de leerling. Dat betekent een breed aanbod van vakken en ervaringen om gelijke kansen te stimuleren bij ieder kind. De leerervaringen creëren we zowel binnen als buiten de school.

Samen leren doen we ook in heterogene groepen in de onderbouw, in brede brugklassen waarin verschillende niveaus worden bediend in één klas. Op die manier stellen we de studie- en beroepskeuze uit en leren onze leerlingen in een optimale zoektocht hun talenten te vinden.

Het uitgangspunt voor ons handelen is dat we sámen leren en ontwikkelen, dat geldt zowel voor leerling als medewerker.

De Burgemeester Harmsma School staat bekend om haar kleinschaligheid, innovatiedrang en goede onderwijsresultaten. Er werken en leren zo’n 65 medewerkers en 500 leerlingen.

Adresgegevens

Hendrik Ringenoldusstrjitte 3
8401 PV Gorredijk
0513 – 463 455
info@bhs.frl
www.bhs.frl