Zorgfunctionaris (0,8 fte)

Nieuw

Functie-omschrijving

Voor !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles, zijn wij met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een Zorgfunctionaris voor 0,8 fte.

Als zorgcoördinator op !mpulse ondersteun je de coaches, leerlingen en ouders in het zoeken naar en leveren van passende extra ondersteuning. Je bent sterk communicatief en zorgt voor een dialoog met leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s) om passende ondersteuningsvragen te bedenken om vanuit daar te sturen en te steunen.

Je begeleidt en ondersteunt waar nodig leerlingen met sociaal-emotionele en psychische problemen door: gesprekken te voeren, het afnemen van gestandaardiseerde testen, op te treden als intermediair tussen school, coach en ouder(s) en/of verzorger(s) en door te verwijzen naar interne dan wel externe specialisten, door op basis van beslissingen in het ZorgAdviesTeam(ZAT) leerlingen door te verwijzen naar hulpverlenende instanties en welzijnsinstellingen en de uitgezette begeleiding en hulpverleningstrajecten te bewaken. Je ondersteunt coaches en docenten in het omgaan met leerlingen met sociaal-emotionele en psychische problemen, het schrijven van handelingsplannen. Je houdt overzicht in de zorgtrajecten binnen de school en signaleert knelpunten in de zorgstructuur en brengt deze onder de aandacht.
Als zorgfunctionaris overleg je structureel met de gedragskundige van het Samenwerkingsverband Fryslan-Noord.

Functie-eisen

We zoeken iemand met een relevante HBO-opleiding, bijvoorbeeld: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH).

Bedrijfsprofiel

OSG Piter Jelles maakt samen met RSG Simon Vestdijk deel uit van Stichting Voortgezet Openbaar Onderwijs Fryslân-Noord.

!mpulse heeft een dialooggerichte leeromgeving.
Dat betekent dat we in ons dagelijkse werk structureel afstemmen op de leer-, coach-, begeleidings- opleiding- behoefte en vragen van de leerlingen.
De dialoog tussen leerlingen, teamleden en ouders is gericht op vakkennis, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Hierdoor is onze school continu in ontwikkeling. Door wat goed werkt te verbeteren en met nieuwe dingen te experimenteren, sluiten wij niks uit: wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn.

Op !mpulse krijg je als teamlid vertrouwen en verantwoordelijkheid om je talenten creatief en krachtig in te zetten.
Je werkt samen in een hecht team waar het eigenaarschap en motivatie groot is om samen het maximale uit leerlingen en het team te halen.
De ruimte om als mens met al je passies en talenten jezelf te ontwikkelen maakt het een mooie voedingsbodem om te groeien.
Van teamleden op !mpulse verwachten we daadkracht, verbeeldingsvermogen, hoffelijkheid en moed om in gezamenlijkheid een cultuur te creëren waar het maximale uit de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en teamleden gehaald kan worden.

Kijk voor meer informatie op www.impulse.piterjelles.nl

Omvang FTE

0,8 fte

Vacature met ingang van

Schooljaar 2021-2022.

Contactpersoon vacature

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ralph de Jong via emailadres rjong@pj.nl.

Wil je solliciteren? Dat kan via onderstaande button 'Direct Solliciteren. Wij ontvangen je CV + motivatiebrief graag samengevoegd tot één bestand.

De vacature sluit zodra er een geschikte kandidaat is gevonden.


Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Publicatiedatum

30.04.2021

Contactpersoon

Wiepy van der Kroef

Referentienummer

PJ!LZf20213004