Onderwijsassistent(en) (3,0 fte)

Nieuw

Functie-omschrijving

Voor OSG Sevenwolden zijn wij per direct op zoek naar Onderwijsassistent(en) (3,0 fte).

De werkzaamheden worden verricht binnen een onderwijs-RVE. De functie kan op verschillende locaties binnen de instelling worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van de docenten. De onderwijsassistent (OA) legt functioneel verantwoording af aan een docent. De locatie directeur is hiërarchisch eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van de OA.

De OA is belast met de ondersteuning van de docent en het onderwijsteam bij de lesgevende taak en bij de begeleiding van de leerlingen, het bieden van ondersteuning bij de onderwijsvoorbereiding, ondersteunende administratieve werkzaamheden voor de docent, ict-ondersteuning (oplossen van ict-problemen), verrichten van eenvoudig technisch onderhoud in lokalen en het doen van surveillance.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • de onderwijsassistent legt functioneel verantwoording af aan de docent over de kwaliteit van de gevolgde aanpak en op de naleving van regels en afspraken, en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen leidinggevende;
 • de onderwijsassistent verricht werkzaamheden binnen vastgestelde kaders, leerplannen, werkafspraken en lesinstructies;
 • de onderwijsassistent neemt beslissingen bij het uitvoeren van de door de docent gegeven opdrachten, bij het signaleren van fouten van leerlingen en bij het in overleg met de deelschool/docent ontwikkelen en samenstellen van opdrachten en proeven.

Contacten

 • met leerlingen over opdrachten, practica, zelfstandig onderzoek e.d. om instructie en feedback te geven en om vragen te beantwoorden;
 • met docenten over uit te voeren assisterende werkzaamheden en over het gedrag en vorderingen van leerlingen om informatie uit te wisselen;
 • met leerlingen om hun aan te spreken op ongewenst gedrag en te wijzen op de geldende schoolregels en afspraken.

Kerntaken

1. Ondersteunt de docent en het onderwijsteam bij de lesgevende taak en bij de begeleiding van de leerlingen door:

 • het mede uitvoeren van repeterende en routinematige lestaken en het begeleiden van (groepen) leerlingen;
 • ·het instrueren van de leerlingen bij de uitvoering van opdrachten, practica, zelfstandig onderzoek en (profiel)werkstukken en bij het gebruik van internet, apparaten, materialen, machines e.d.;
 • het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van opdrachten en proeven;
 • het controleren van de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en onderzoeksresultaten en het geven van feedback aan de leerling inzake deze resultaten;
 • het nakijken van gestandaardiseerde toetsen;
 • het aanleveren van informatie aan de docent ten behoeve van de beoordeling van het onderwijsleerproces en het eindresultaat;
 • het, zonder directe aanwezigheid van de docent, houden van toezicht op de leerlingen voor, tussen en na de lessen;
 • het helpen van leerlingen bij het zoeken naar informatie;
 • het begeleiden van leerlingen bij het gebruik van technische leer- en hulpmiddelen;
 • het begeleiden van leerlingen bij interne stages;
 • het aanspreken van leerlingen op ongewenst gedrag, op basis van geldende schoolregels en afspraken;
 • het signaleren van ongewenst gedrag en bespreken van dit gedrag met de betreffende docent.

2. Ondersteunt de onderwijsvoorbereiding door:

 • het, in overleg met de docent, ontwikkelen van werkvormen, oefeningen en proeven en het samenstellen van opdrachten;
 • het mede evalueren van de opzet van opdrachten, oefeningen en proeven en het doen van praktische voorstellen tot verbetering aan de docent.

3. Administratieve werkzaamheden

 • het registreren van toet gegevens, resultaten en leerling gegevens;
 • desgevraagd het uitvoeren van roostertaken.

4. technische en ICT-ondersteuning (1e lijn)

 • het signaleren en verhelpen van storingen van apparatuur;
 • het verrichten van eenvoudig onderhoud en eventueel het testen en controleren van apparatuur;
 • het oplossen van ICT-problemen of het doorverwijzen naar de ICT-medewerker.

Functie-eisen

 • kennis van eenvoudige didactische en pedagogische principes;
 • algemeen theoretische/ praktische kennis en kennis de praktijktheorie van de uit te voeren opdrachten en proeven;
 • vaardig in het oplossen van ICT-problemen;
 • vaardig in het onderhoud en verhelpen van storingen aan apparatuur;
 • kennis van veiligheidsvoorschriften en ARBO- en milieu voorschriften;
 • inzicht in de organisatorische (samenhang) van de school en andere werkterreinen;
 • vaardig in het omgaan met individuele en kleine groepjes leerlingen en in het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van opdrachten, practica, e.d.;
 • vaardigheid in het assisteren van docenten bij het ontwikkelen van proeven, samenstellen van opdrachten en het instrueren van leerlingen.

Bedrijfsprofiel

OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou. Alle typen voortgezet onderwijs zijn hier vertegenwoordigd.
De school telt ongeveer 350 medewerkers en ruim 3100 leerlingen.

Kleinschaligheid en herkenbaarheid. Dát is waar OSG Sevenwolden voor staat. Door onderwijs op aparte locaties aan te bieden, is er voldoende gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Op die manier draagt OSG Sevenwolden bij aan de talentontwikkeling en opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar.

Kijk voor meer informatie op www.osg-sevenwolden.nl.

Arbeidsvoorwaarden

Inschaling volgens CAO VO, schaal 7.

Omvang FTE

3,0 fte.

Gewenste competenties

 • Resultaatgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Initiatiefrijk
 • Zelfontwikkeling
 • Klantgerichtheid
 • Pedagogische vaardigheid
 • ICT-vaardigheid
 • Groepsmanagement

Vacature met ingang van

zo spoedig mogelijk.

Contactpersoon vacature

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer Bert Oosting,
directeur van de locatie Fedde Schurer, bereikbaar via e-mail b.oosting@sevenwolden.nl.

Wil je solliciteren? Dat kan via onderstaande button 'Direct Solliciteren'.
Wij ontvangen je CV en motivatiebrief graag samengevoegd tot één bestand.

De vacature sluit zodra er meerdere geschikte kandidaten zijn gevonden.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Publicatiedatum

26.05.2021

Contactpersoon

Alice Bosma

Referentienummer

SWOA20212605