Mentoren Kansklas

Gorredijk
0,3 fte 0,6 fte
Mentor Kansklas
Voor de BHS, school van OSG Singelland zijn wij vanaf schooljaar 2023/2024
op zoek naar twee mentoren Kansklas.
Nieuw

Over de functie

De Kansklas is voor leerlingen die op de basisschool een leerachterstand hebben opgelopen van ongeveer twee jaar. De verwachting is dat deze leerlingen door een ‘schakeljaar’ de achterstanden kunnen inlopen en kunnen uitstromen in onze reguliere eerste klas (basis-kader-GT).

Als mentor van de kansklas heb je ruime ervaring in het onderwijs. Tenminste één van de mentoren heeft een bevoegdheid voor het primair onderwijs en daar ook werkervaring in opgedaan. Je bent in staat te werken met meerdere methodieken op verschillende niveaus binnen verschillende vakken. Ook vind je het een uitdaging zelf methodieken te ontwikkelen en te borgen.

Jouw kwaliteit ligt in het begeleiden van leerlingen die net wat meer ondersteuning nodig hebben. Je hebt je een ruim arsenaal aan strategieën eigen gemaakt om leerlingen tot leren te laten komen. Je bent flexibel, doortastend, hebt je klassenmanagement op orde en draait je hand niet om voor het differentiëren binnen de groep. Je weet de weg te vinden naar het schoolondersteuningsteam van BHS Gorredijk en onderhoudt de contacten met de ouders/verzorgers met regelmaat.

De beide mentoren zijn de spil van de organisatie en het onderwijs in de kansklas. Jullie zijn primair verantwoordelijk voor het begeleiden en volgen van de leerlingen. Jullie hebben regelmatig overleg en beleggen 4x per jaar een kernteamvergadering met lesgevende vakdocenten. Daarnaast hebben jullie regelmatig overleg met de ondersteuningscoördinator onderbouw. De organisatorische eindverantwoording ligt bij de teamleider klas 1.

Ook organiseren jullie driehoeksgesprekken, ouderavonden en verzorgen het introductieprogramma alsmede het driedaagse kamp (alternatief aan klas 1) De overige vakdocenten van de kansklas hebben over het algemeen een vakinhoudelijke taak. De leerlingen krijgen ook les in sociale vaardigheden en het zich manifesteren in de groep. Hierbij spelen jullie als mentoren een grote rol. De leerlingen volgen een traject Rots en Water dat ondersteunend is aan de sociale vaardigheden.

De beide mentoren verdelen de lessen onderling en maken een rooster waarin de uren verdeeld worden. De PO mentor zet zijn expertise vanuit het PO gericht in op de taal- en rekenontwikkeling van de leerlingen. De overige taken verdelen de mentoren naar omvang en interesse.

Jullie kunnen zich wenden tot het schoolondersteuningsteam wanneer er noodzaak is voor begeleiding van dyslexie, ambulante begeleiding, schoolverpleegkundige of schoolmaatschappelijk werk. Extra individuele hulp, huiswerkbegeleiding en remedial teaching vindt in eerste instantie binnen de groep plaats.

Wat vragen wij?

Je beschikt over een bevoegdheid voor het primair onderwijs (PABO) en hebt daar ook werkervaring in opgedaan en/of een 2e graads bevoegdheid.

Over ons

BHS Gorredijk, één van de scholen van OSG Singelland, is een school voor voortgezet onderwijs met een brede onderbouw en een VMBO- bovenbouw. Leerlingen die op HAVO(/VWO)- niveau examen willen doen, stromen na drie jaar BHS uit naar een collega- school in de regio.

Samen met onze partners (ouders, bedrijven en instellingen én het basisonderwijs in de regio) werken we aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de leerling. Dat betekent een breed aanbod van vakken en ervaringen om gelijke kansen te stimuleren bij ieder kind. De leerervaringen creëren we zowel binnen als buiten de school.

Samen leren doen we ook in heterogene groepen in de onderbouw, in brede brugklassen waarin verschillende niveaus worden bediend in één klas. Op die manier stellen we de studie- en beroepskeuze uit en leren onze leerlingen in een optimale zoektocht hun talenten te vinden.

Het uitgangspunt voor ons handelen is dat we sámen leren en ontwikkelen, dat geldt zowel voor leerling als medewerker.

Kansklas
De Kansklas geeft leerlingen, die vanaf de basisschool komen de kans om door middel van een 'schakeljaar' in te stromen in het reguliere vmbo en vervolgens uit te stromen op het niveau dat bij hen past.

Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool komen in aanmerking voor de Kansklas als zij een leerachterstand hebben van meer dan 2 jaar en waarvan verwacht wordt, dat deze leerlingen meer in zich hebben dan wat op het moment van selectie in groep 7 of 8 wordt gemeten. Deze achterstanden kunnen onder amdere zijn ontstaan door externe factoren (bijvoorbeeld verhuizingen, privésituatie, een niet Nederlandse achtergrond, Corona), waardoor sprake is van onderpresteren en leerstrategie problematiek.

In de Kansklas krijgen leerlingen de kans om zich te ontwikkelen, zodat het moment van niveaubepaling wordt uitgesteld. Op BHS Gorredijk kunnen de leerlingen vervolgens instromen in de reguliere, heterogene onderbouw (klas 1 en 2), waar zij zich dan verder ontwikkelen. Na de tweede klas volgt dan het eerste moment van niveaubepaling. De leerling gaat verder in de basis/kader-beroepsgerichte leerweg of in de gemengd/theoretische leerweg/havo-doorstroomroute.

De leerkracht van de basisschool kan een goede inschatting maken of een leerling in aanmerking komt voor de Kansklas. Samen met de leerling en de ouders(s)/verzorgers(s) kan worden bepaald of de Kansklas een goed idee is. De leerkracht kan contact opnemen met mevrouw Fidan Yigitdol, zij houdt zich bezig met de instroom van leerlingen op de BHS Gorredijk. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een leerling moet voldoen, die in aanmerking wil komen voor de Kansklas. Samen met Fidan Yigitdol kan hier naar worden gekeken.

In de Kansklas wordt gekeken op welk niveau je zit. Samen met de docenten wordt er een plan gemaakt hoe je toe gaat werken naar het niveau wat voor jou haalbaar is. jij krijgt veel lessen in taal en rekenen. Daarnaast heb je ook andere theorie- en praktijkvakken, zoals Engels, Mens en Natuur, gymnastiek, handvaardigheid en techniek. Je leert hoe je een goede planning maakt en hoe je het beste kunt leren. Ook krijg je sociale vaardigheidstraining.

Je zit in een klas van ongeveer 15 leerlingen onder begeleiding van 2 mentoren (een docent van de basisschool en een docent van het voortgezet onderwijs). Zij geven de theorievakken in je eigen stamlokaal. Er is duidelijke structuur in de dag en veel ruimte voor jouw persoonlijke begeleiding. Jouw ontwikkeling wordt goed in de gaten gehouden. Natuurlijk worden je ouder(s)/verzorger(s) ook betrokken bij jouw leerproces.

BHS Gorredijk staat bekend om haar kleinschaligheid, innovatie en goede onderwijsresultaten. Er werken en leren zo’n 80 medewerkers en 460 leerlingen.

Kijk voor meer informatie op www.bhs.frl.

Een geldige VOG is een voorwaarde om in dienst te kunnen treden. Een VOG is geldig indien:

  • deze op naam staat van Singelland of een andere werkgever;
  • deze is aangevraagd op het onderwijsprofiel (60);
  • de VOG niet ouder is dan 6 maanden (teruggerekend vanaf de indienstdatum).

Wat bieden wij?

Inschaling volgens CAO VO.

Aantal lessen

De PO mentor geeft in overleg ongeveer 14 lessen en de andere mentor 8 lessen.

Aantal fte’s

De PO mentor heeft een aanstelling van ongeveer 0,6 fte, de andere mentor van ongeveer 0,3 fte.

Startdatum

Schooljaar 2023/2024.

Contactpersoon vacature

Voor nadere (functie-inhoudelijke) informatie kun je contact opnemen met Nienke Boven, teamleider, via emailadres n.boven@singelland.nl.


Wil je solliciteren? Dat kan via onderstaande button 'Direct Solliciteren'.
Wij ontvangen je CV en motivatiebrief graag samengevoegd in één bestand.

De vacature sluit zodra er geschikte kandidaten zijn gevonden.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Publicatiedatum

24-01-2023

Contactpersoon

Alice Bosma

Mentoren Kansklas

Stap 1. Je komt solliciteren

Je kunt direct solliciteren op een vacature, door op de Solliciteren-button te klikken bij onze vacatures. Je krijgt een sollicitatieformulier te zien, waarin wij jou een aantal vragen stellen om je in te schrijven én om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. Graag ontvangen we je CV en motivatiebrief in één bestand.

Tevens kun je aanvinken dat je onze voorwaarden accepteert (hiermee zorgen wij ervoor dat je privacy gegevens veilig worden bewaard) én dat je ermee akkoord gaat, dat wij jouw gegevens maximaal 12 maanden bewaren in ons bestand. Als laatste typ je de opgegeven beveiligingscode in.
Vervolgens krijg je automatisch een bevestiging via de mail, dat wij je sollicitatie hebben ontvangen.
Wij nemen je sollicitatie zo spoedig mogelijk in behandeling en informeren je verder over het vervolg van de procedure.

Stap 2. We kijken of je bij ons past

Het mobiliteitscentrum Pompeblêd bekijkt je sollicitatie en als je aan de gevraagde eisen voldoet, sturen we je CV en motivatiebrief door naar de desbetreffende school (vacaturehouder).
De kandidaten, die niet worden doorgestuurd, ontvangen hierover een bericht van het mobiliteitscentrum.

Stap 3. Je komt op gesprek

De vacaturehouder maakt een selectie uit de doorgestuurde sollicitaties en nodigt een aantal kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek. De kandidaten, die niet worden uitgenodigd, ontvangen hierover bericht vanuit het mobiliteitscentrum.
Na het eerste gesprek volgt er soms nog een tweede gesprek. Wanneer je na het eerste gesprek bent afgewezen, dan neemt de vacaturehouder contact met je op om de afwijzing toe te lichten.

Stap 4. Je krijgt een aanbod

Gefeliciteerd! Je bent aangenomen. Vanuit de school worden er verdere afspraken gemaakt rondom jouw contract.

Stap 5. Welkom bij de POMPEBLÊD scholengroep

Je bent akkoord met de arbeidsvoorwaarden en je hebt jouw contract ondertekend.
Welkom bij de POMPEBLÊD scholengroep!

Meer informatie?

Wil je meer informatie over een vacature of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Alice of Marja via onderstaande contactmogelijkheden.

Alice Bosma
ma./ di./ wo. 08.30 - 17.00
 

Marja van der Wal
do./ vr. 08.30 - 15.00 
 

06 - 4907 5444 06 - 4497 3572
info@pompebled.nl  info@pompebled.nl