Docent/Begeleider Kernvakken Basisvorming

Nieuw

Functie-omschrijving

Voor !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles zijn wij voor het schooljaar 2021 - 2022 (met ingang van augustus 2021) op zoek naar een Docent/Begeleider Kernvakken Basisvorming voor
ongeveer 0,8 fte.

!mpulse Kollum, school van Piter Jelles, is op zoek naar een gedreven en enthousiaste expert in de kernvaardigheden Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde en de basisvaardigheden van de leergebieden in de basisvorming – met een warm hart voor onze leerlingen en een scherp oog voor ontwikkeling.

Als docent-begeleider ontwerp je in overleg met vakdocenten en op grond van de analyse van de gemaakte ‘schoolscan’ een individuele leerroute voor leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 (en 4), die leervertragingen hebben opgelopen ten gevolge van corona. Daarnaast begeleid en ondersteun je deze kleine groepjes leerlingen stevig bij het inhalen van de opgelopen leervertragingen. Dit doe je onder schooltijd tijdens de keuzewerktijd en tijdens het door jou op te zetten schoolwerk- ondersteuningstraject dat aansluitend aan de schooldag aan deze leerlingen wordt aangeboden.

Bij het ontwerp van de individuele leerroute kun je gebruik maken van een voor iedere leerling beschikbare digitale, gepersonaliseerde en adaptieve methode.

Je onderhoudt tijdens de route actief en verbindend het contact met de coach, de vakdocenten en ouders/verzorgers over de vorderingen van de leerlingen en betrekt hen bij de door jou uitgestippelde leerroute.

Daarnaast verzorg je een aantal talentlessen tijdens talentdagen en begeleid en ondersteun je groepen leerlingen bij het plannen, organiseren en uitvoeren van het eigen werk en schooleigen projecten zoals ‘Community’ & ‘Setting’ en tijdens vakwerktijd. Tevens ben je 1 x per jaar medecreator en medeorganisator van een ‘Setting’.

We verwachten dat onze nieuwe collega bekend is met herstelgericht werken en openstaat voor een coachende stijl van begeleiden van en omgang met leerlingen en/of bereid is om zich die werkwijze (meer) eigen te maken.

Je zult je snel thuis voelen in een klein, betrokken en daadkrachtig team. Je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen en je kunt rekenen op begeleiding op maat om je het leren en werken op !mpulse Kollum eigen te maken.

Functie-eisen

Een opleiding pabo of studerend daarvoor - of een gelijkwaardige opleiding.

Bedrijfsprofiel

OSG Piter Jelles maakt samen met RSG Simon Vestdijk deel uit van Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Fryslân-Noord.

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen een stevig diploma behalen zodat er, na de schooljaren op !mpulse Kollum, goed toegerust door kan worden gestroomd naar het vervolgonderwijs. Dat betekent dat we goede en actieve vaklessen geven, contextrijke projecten organiseren, ruimte bieden voor talentontwikkeling en begeleiding geven bij het leren (leren) en de leerling hierbij extra ondersteunen als dat nodig is.

Naast een diploma op het juiste niveau willen we onze leerlingen ook tools in handen geven om op sociaal en maatschappelijk gebied het beste uit zichzelf en anderen te halen. Daarom vinden we het belangrijk om de leerling goed voor te bereiden op het kiezen van een vervolgopleiding en op de plek in de moderne, steeds veranderende, samenleving. Die vraagt immers om goed opgeleide, flexibele, empathische, creatieve en mondige mensen. Vaardigheden als plannen, organiseren, onderzoeken, reflecteren, samenwerken en overleggen krijgen daarom volop aandacht bij ons op school.

“!mpulse Kollum wil een school zijn waar een hoge ambitie wat betreft onderwijskundige kwaliteit, professionaliteit en een veilig pedagogisch klimaat onlosmakelijk verenigd zijn.”

Ook de persoonlijke ontwikkeling staat bij ons centraal. We zijn een kleine, veilige school waar we iedereen kennen, waar iedereen wordt gezien en waar iedereen de persoonlijke aandacht krijgt die hij verdient. We werken hard aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen het team, de leerlingen en de ouders/verzorgers en de leerlingen onderling. Dit betekent aan de ene kant dat we duidelijk zijn en heldere grenzen stellen en aan de andere kant dat we luisteren naar het verhaal van iedere leerling. Respectvol en herstelgericht met elkaar omgaan is bij ons de norm.

De havo van !mpulse Kollum is onlangs door Elsevier Weekblad uitgeroepen tot 'Beste havo van Friesland'.

Meer informatie vind je op onze website: https://www.piterjelles.nl/impulsekollum/werken-mpulse-kollum/

Arbeidsvoorwaarden

Inschaling in LB of OA8 - afhankelijk van je achtergrond en opleiding.

Omvang FTE

Ongeveer 0,8 fte - je bent op 4 dagen (ma, di, wo en do) inzetbaar.

Gewenste competenties

De collega die wij zoeken moet zich kunnen vinden in onderstaande profiel:

 • kan werken vanuit onze visie op onderwijs;
 • is enthousiast en bevlogen;
 • is een teamplayer;
 • is ontwikkelings- en resultaatgericht;
 • heeft inzicht in de belevingswereld van jongeren en kan daarbij aansluiten en daarop inspelen;
 • weet leerlingen te bewegen en te motiveren;
 • kan en durft 'af te spreken en aan te spreken';
 • creëert samen met de leerling een uitdagende leeromgeving;
 • beschikt over coachende en organisatorische vaardigheden;
 • kan planmatig, projectmatig en opbrengstgericht werken;
 • is de spil in het web en is een duizendpoot.

Vacature met ingang van

het schooljaar 2021 - 2022 (met ingang van augustus 2021).

Contactpersoon vacature

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw Bea Kroeze, bereikbaar via e-mail bkroeze@pj.nl.

Wil je solliciteren? Dat kan via onderstaande button 'Direct Solliciteren'.

Let op:

Wij vragen je naast jouw CV een filmpje van een minuut of 2 mee te sturen via een link in je CV.
In dat filmpje stel jij jezelf op eigen wijze voor en geef je aan wat jij in het licht van bovenstaande voor !mpulse Kollum kunt betekenen. Een motivatiebrief is niet nodig
.
Zonder filmpje wordt je sollicitatie niet in behandeling genomen!

De vacature sluit op het moment dat er een geschikte collega is gevonden en/of 21 juni 2021.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Publicatiedatum

08.06.2021

Contactpersoon

Alice Bosma

Referentienummer

PJ!KKVBV20210806