Afdelingsleider

Nieuw

Functie-omschrijving

Voor het Bornego College in Joure zijn wij op zoek naar een ambitieuze Afdelingsleider (0,8-1,0 fte). De afdelingsleider is medeverantwoordelijk voor alle zaken die binnen de vestiging de goede voortgang van het onderwijs moeten waarborgen. De afdelingsleider heeft de verantwoordelijkheid voor het docententeam en het onderwijsondersteunend personeel. De afdelingsleider neemt de docenten mee in de toekomstvisie van de vestiging Joure, bevordert en stimuleert de leercultuur en samenwerking binnen het team. De afdelingsleider speelt een nadrukkelijke rol in het verder ontwikkelen en effectueren van de samenwerking met de collega’s van OSG Sevenwolden. De afdelingsleider zoekt daarin nadrukkelijk de samenwerking met de deelschoolleider van OSG Sevenwolden. De specifieke taken zijn benoemd in de bijgevoegde profielbeschrijving. Met de directeur worden afspraken gemaakt over concrete taakvervulling. Per vestiging kunnen daarbij verschillen optreden.

Functie-eisen

Onderstaande eigenschappen zoeken wij in de kandidaat voor de vacature Afdelingsleider:

  • Een lesbevoegdheid voor het Voorgezet Onderwijs
  • Kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden (bijvoorbeeld onderbouw, vmbo / havo / vwo, leerlingen zorg en ondersteuning e.d.)
  • Leidinggevende ervaring bij voorkeur in het Voortgezet Onderwijs
  • Ervaring met het leiden van veranderingen en vernieuwingen
  • Uitstekende schriftelijke Nederlandse taalvaardigheid
  • Relevante Master opleiding in Onderwijskundig Leiderschap, in Learning and Innovation, Onderwijskunde, Special Educational Needs, Pedagogiek of Sociale Wetenschappen of de bereidheid die te gaan volgen
  • Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs dat binnen de locatie wordt gegeven.
  • Een levensovertuiging aansluitend bij en een gevoel van verbondenheid met de christelijke identiteit van de school.

Bedrijfsprofiel

Het Bornego College is een open christelijke scholengemeenschap voor vmbo-bb/kb (Kei College), vmbo-t/mavo, havo, atheneum en gymnasium. De school gaat uit van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure. Het bevoegd gezag wordt gevormd door het College van Bestuur. Het onderwijsaanbod is gericht op brede ontwikkeling. Het gaat daarbij niet alleen om kennis en vaardigheden. Het Bornego College wil leerlingen ook inspireren op levensbeschouwelijk, intellectueel, cultureel en technologisch terrein. In lezingen, excursies, scholenwedstrijden, projectweken, maatschappelijke stages en diverse talentenprogramma’s worden leerlingen voorbereid op hun toekomst en deelname aan de samenleving. De school heeft vier vestigingen, drie in Heerenveen (Junior & Mavo, Lyceum en Kei College) en één in Joure. Bornego Joure is, samen met een nevenvestiging van OSG Sevenwolden, gehuisvest in een modern en goed geoutilleerd gebouw in Joure West.

Leerlingen die in (de buurt van) Joure wonen kunnen dicht bij huis beginnen. Dat is fijn. Het maakt de overstap naar het voortgezet onderwijs minder groot. Bornego Joure is overzichtelijk en gezellig. Leerlingen voelen zich er snel thuis en dat is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren.

Wij geven leerlingen een stevige basis om verder te gaan. Mavo-leerlingen kunnen in Joure hun diploma halen. Leerlingen die de beroepsgerichte leerweg gaan volgen, kunnen hiervoor (na klas 1) terecht op het Kei College in Heerenveen. Na drie jaar maken leerlingen van de havo, atheneum en gymnasium de overstap naar Bornego Lyceum in Heerenveen.

Vanaf volgend schooljaar (2019-2020) gaan we in Joure nauwer samenwerken met OSG Sevenwolden. Dat doen we vooral in klas 1.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van afdelingsleider is gewaardeerd in schaal 12 van de directieschaal uit de CAO-VO.

Omvang FTE

Een afdelingsleider heeft minimaal een werktijdfactor van 0,8 fte. De afdelingsleider kan daarnaast nog een (beperkte) lesgevende taak hebben. De afdelingsleider is minimaal 4 dagen per week beschikbaar.

Gewenste competenties

Leerlingen en team zoeken een toegankelijke en zichtbare afdelingsleider. Belangrijke competenties voor deze functie van afdelingsleider zijn; communicatief vaardig, hoge mate van organisatiebewustzijn, is in staat te empoweren en verwachtingen te managen, werkt effectief en graag samen vanuit een duidelijke visie op onderwijs. Lees voor een uitvoerige beschrijving (en andere competenties) de profielbeschrijving. Van de afdelingsleider wordt verwacht dat zij/hij bereid is een opleidingstraject te volgen om specifieke vakkennis op te doen en om de genoemde competenties te versterken. Een assessment maakt deel uit van de benoemingsprocedure.

Vacature met ingang van

Zo snel als mogelijk, maar uiterlijk per 1 augustus 2019.

Contactpersoon vacature

Voor nadere inlichtingen kun je terecht bij: - Alinka Spijkers, directeur Joure, 0513 – 801 884 / 06 – 5365 6593 of aspijkers@bornego.nl.

Je kunt solliciteren door een sollicitatiebrief te schrijven met CV (en evt. portfolio) gericht aan de directeur Joure, Alinka Spijkers. In de brief wordt het persoonlijk motief om afdelingsleider te willen zijn omschreven. Uit CV (en evt. portfolio) blijkt dat over de gevraagde competenties wordt beschikt. Je sollicitatie dient uiterlijk zondag 24 maart a.s. binnen te zijn. Je sollicitatie kun je indienen via onderstaande button 'Direct Solliciteren'.

De gesprekken vinden plaats op 1 april (1e ronde) en 9 april (2e ronde). Op 3 en 4 april zal voor de kandidaten die doorgaan naar de 2e ronde een assessment plaatsvinden. Wij stellen het op prijs wanneer je in je brief ingaat op de christelijke identiteit van de school.

Uitgebreide informatie

Contactpersoon

Wiepy van der Kroef

Referentienummer

BCJoAFdl20190803
Meer details
Match criteria
Plaats
  • Joure
Gewenste onderwijs ondersteunende functie (OOP)
  • Afdelingsleider