OSG Sevenwolden

OSG Sevenwolden

OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met locaties in Heerenveen, Grou en Joure. Alle typen voortgezet onderwijs (van praktijkonderwijs tot gymnasium) zijn hier vertegenwoordigd.

Sevenwolden biedt nu en in de toekomst thuisnabij een breed, vraag gestuurd onderwijsaanbod, samen met het Bornego College en waar nodig met het bedrijfsleven.
Wij willen daarmee bereiken dat alle leerlingen gemotiveerd hun leerloopbaan succesvol doorlopen, zodat zij zelfbewust en wereldwijs de toekomst ingaan.

Pompebled uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.