Een Pompeblêdschool, een prima keuze!

In de provincie Friesland bestaat er een samenwerkingsverband tussen de scholen voor openbaar voortgezet onderwijs: Pompeblêd.

Binnen dit verband zijn wij ervan overtuigd dat onderwijs wordt gemaakt door de mensen die er werken. Daarom investeren scholen van Pompeblêd in iedereen die werkzaam is binnen onze scholen. Dit geldt voor mensen die al werkzaam zijn op onze scholen, voor onze nieuwe collega’s en ook voor onze collega’s van de toekomst: de studenten van nu!

De meeste Pompeblêdscholen hebben hiervoor gekwalificeerde begeleiders in huis. Onze scholen begeleiden (nieuw) personeel zelf en doen dat voor een deel op hun eigen manier. De Pompeblêdscholen werken intensief samen om de begeleiding van alle collega’s in de school zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. Daarvoor is ons Opleidingsplatform opgericht: een werk- en denkgroep waarin onze schoolopleiders/-begeleiders nadenken over en werken aan een steeds betere begeleiding. Ons platform werkt uiteraard nauw samen met de verschillende opleidingsinstituten.

Ben je op een van de Pompeblêdscholen werkzaam als LiO of stagiair of werk je bij ons als vervanger? Dan kijken we of er op de opleidingsschool een aanstelling kan worden aangeboden. Lukt dit niet op de school waar je zit, dan overleggen we met de andere scholen en kijken we of er binnen onze opleidingsschool een baan is.

Kortom, een Pompeblêdschool is een prima opleidingsplek!

Leden van het opleidingsplatform en contactpersoon voor de Pompeblêdscholen zijn:

OSG Sevenwolden (Heerenveen, locatie FS): Gerda Troost, gp.troost@sevenwolden.nl  
OSG Sevenwolden (Heerenveen, overige locaties): André Walrecht, a.walrecht@sevenwolden.nl  
OSG Singelland (Drachten): Erica Bergema, e.bergema@singelland.nl  
RSG Simon Vestdijk (Harlingen): Janneke Brouwer, j.brouwer@vestdijk.nl  
RSG Simon Vestdijk (Harlingen): Hessel de Boer, H.deBoer@vestdijk.nl   
Burgemeester Harmsmaschool (Gorredijk): Annelies Neij, aney@burgharmsmaschool.nl
RSG Magister Alvinus (Sneek): Geke de Jong, g.dejong@rsg-sneek.nl  
Stellingwerfcollege (Oosterwolde): Marja van Loon, Marja.vanloon@stellingwerfcollege.nl  

Neem gerust contact op!
Actuele vacatures
in!mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles
in!mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles
in!mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles
Direct account aanmaken

Schrijf je in en geef je werkvoorkeuren aan dan nemen wij contact met je op zodra zich een functie voordoet die mogelijk voor jou geschikte zou kunnen zijn.

Inschrijven