fotovoorbeeld
 
 

OSG Sevenwolden Heerenveen

De stichting OSG Sevenwolden is een openbare, brede scholengroep voor Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, Atheneum en Gymnasium. In zeven vestigingen in Heerenveen, Grou-Akkrum
en Joure waarborgen wij kleinschaligheid en herkenbaarheid voor circa 3300 leerlingen en ruim 390 medewerkers. Op alle locaties die VMBO aanbieden kunnen leerlingen -onder voorwaarden- leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) volgen.
Goed onderwijs vraagt om teamwork van goede docenten. Daarom werken docenten binnen OSG Sevenwolden in kleine teams, die onderwijs verzorgen aan 150 tot ruim 200 leerlingen.
OSG Sevenwolden werkt aan actief leren, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van leerlingen en draagt zorg voor een gevarieerde en uitdagende leeromgeving.
We handelen daarbij vanuit verdraagzaamheid en respect voor anderen. De school streeft een actieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving na; sport en cultuur staan hoog in het vaandel.
OSG Sevenwolden is een erkende school voor topsporters (Topsport Talentschool).

LOCATIE FEDDE SCHURER

De locatie Fedde Schurer is de bovenbouwlocatie voor HAVO, Atheneum en Gymnasium.
Ruim1100 leerlingen volgen hier onderwijs van het derde tot en met het vijfde (HAVO), derde tot en met zesde (Atheneum) of eerste tot en met zesde (Gymnasium) leerjaar. 
Sinds augustus 2010 is locatie Fedde Schurer gehuisvest in een nieuw, modern schoolgebouw. De locatie is opgesplitst in een havo- en een vwo-school, met elk een eigen gedeelte in het gebouw.

LOCATIE BUITENBAAN
Leerlingen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies VMBO kader (leerlingen die vooral theoretisch zijn ingesteld) tot en met VWO volgen hier het eerste en tweede leerjaar. De leerlingen worden naar niveau ingedeeld in klassen op advies van de basisschool. Bijzonder is dat de locatie Buitenbaan een Jenaplanstroom kent, evenals zogenoemde sporttalentklassen. Na het tweede jaar stromen leerlingen door naar een van de bovenbouwlocaties van
OSG Sevenwolden.

VAKCOLLEGE SEVENWOLDEN
Praktisch ingestelde leerlingen met het schoolkeuze advies basisberoeps-/kaderberoepsgerichte leerweg stromen in op deze locatie. Dé school voor jongens en meisjes met ‘gouden handen’.
In het schooljaar 2010-2011 is het Vakcollege Techniek gestart, de doorlopende leerlijn VMBO-MBO waarin leerlingen binnen zes jaar worden opgeleid tot vakman of -vrouw in een van de volgende richtingen Elektro-/Installatietechniek, Voertuigentechniek, Bouwtechniek of Metaaltechniek. Met ingang van het schooljaar 2011-2012 is daar het Vakcollege Dienstverlening bijgekomen met de opleidingen: Horeca, Toerisme & Voeding, Uiterlijke Verzorging en Verzorging/Zorg en Welzijn breed.

KINGCOLLEGE SEVENWOLDEN
Deze locatie aan de Ds. Kingweg 10 in Heerenveen herbergt de bovenbouw (klas 3 en 4) van het VMBO, waarin alle leerwegen -met uitzondering van de gemengde leerweg- worden aangeboden. De ongeveer 300 leerlingen kunnen  hier kiezen uit drie programma’s:
• Sport, Dienstverlening & Veiligheid (SDV)
• Handel en Administratie
• Theoretische Leerweg (MTL/HTL). Het doel van de MTL/HTL-route is de doorstroom naar en de aansluiting op het vervolgonderwijs (respectievelijk MBO en HAVO) te verbeteren.

LOCATIE DE COMPAGNIE
De leerlingen uit Heerenveen en de verre omgeving die kiezen voor Praktijkonderwijs (PrO)
in het voortgezet onderwijs, gaan naar deze locatie.
De bijna 150 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar leren door ‘te doen’. Zij vinden in
De Compagnie een school die goed aansluit bij hun mogelijkheden en ambities.

www.osg-sevenwolden.nl