Inkoop

De scholengemeenschappen die aangesloten zijn bij de Pompeblêd Scholengroep hebben hun krachten gebundeld door het inrichten van een inkooporganisatie. Doel van een inkooporganisatie is het organiseren en realiseren van risicobeheersing. Hierdoor wordt een professionele inkoop binnen de scholengemeenschappen gerealiseerd onder het motto: samen sterk in de markt. D.w.z. scherp inkopen met oog voor kwaliteit en duurzaamheid, ten gunste van het onderwijs.

Henk Schlingmann, Hoofd inkooporganisatie
Bezoekadres: Ds. Kingweg 10 * 8446 KZ * Heerenveen
Telefoon: 0513 - 75 73 76 / (06) 51 09 83 96
Mailadres: h.schlingmann@pompebled.nl

Actuele vacatures
inPiter Jelles Servicebureau
inOSG Sevenwolden, Fedde Schurer
inRSG Magister Alvinus
inOSG Piter Jelles, locatie De Dyk
Direct account aanmaken

Schrijf je in en geef je werkvoorkeuren aan dan nemen wij contact met je op zodra zich een functie voordoet die mogelijk voor jou geschikte zou kunnen zijn.

Inschrijven