De Pompeblêd Scholengroep wordt gevormd door een zevental scholen voor openbaar voortgezet onderwijs met een gezamenlijke inzet voor werving van personeel, beheersen van risico's en gezamenlijke inkoop. Daarbij mag belangenbehartiging niet vergeten worden, want samen sta je nu eenmaal sterker.

Actuele vacatures
inPiter Jelles Servicebureau
inOSG Sevenwolden, Fedde Schurer
inRSG Magister Alvinus
inOSG Piter Jelles, locatie De Dyk
Direct account aanmaken

Schrijf je in en geef je werkvoorkeuren aan dan nemen wij contact met je op zodra zich een functie voordoet die mogelijk voor jou geschikte zou kunnen zijn.

Inschrijven